اخبار شارژ کامل در نیم ساعت

شارژ کامل در نیم ساعت

اخبار مرکز راه شیری چند میلیون سال قبل شاهد انفجار بزرگی بود

مرکز راه شیری چند میلیون سال قبل شاهد انفجار بزرگی بود

اخبار سازندگان باتری‌های لیتیوم یون نوبل شیمی گرفتند

سازندگان باتری‌های لیتیوم یون نوبل شیمی گرفتند

اخبار دستکش هوشمند برای درمان آرتروز

دستکش هوشمند برای درمان آرتروز

اخبار کشف حمله با نرم افزار تجسسی به ‘واتس‌اپ’

کشف حمله با نرم افزار تجسسی به ‘واتس‌اپ’

اخبار جاسوسی در جیب‌تان دارید؟

جاسوسی در جیب‌تان دارید؟

اخبار آیا در فضا زودتر پیر می‌شویم؟

آیا در فضا زودتر پیر می‌شویم؟

اخبار کدام توالت برای سلامتی ما بهتر است؛ فرنگی یا سنتی؟

کدام توالت برای سلامتی ما بهتر است؛ فرنگی یا سنتی؟

اخبار اسپیس‌ایکس؛ یک قدم نزدیک‌تر به فضاگردی

اسپیس‌ایکس؛ یک قدم نزدیک‌تر به فضاگردی

X