نمایش 1 - 0 کالا از 0

هیچ محصولی یافت نشد.

آبزیان

آبزیان از نظر نوع زیست به دو صورت ماهیان سرد آبی و ماهیان گرم آبی وجود دارند که براساس مشخصات فیزیولوژیکی خود در اقیانوس ها، دریاها و رودخانه ها پراکنده اند.

جانورانی که در آب زندگی می کنند در واقع به گروه کلی جانداران دریایی و آبزیان مهره‌ دار و بی‌ مهره گفته می‌ شود که تمام یا بخشی از عمرشان را در آب زندگی می کنند.

همانطور که می دانید حیوانات و جانوران زیادی در داخل دریاها و اقیانوس ها زندگی می کنند. بسیاری از محققان و کاوشگران تاکنون گونه های جانوری بسیار زیادی کشف کرده اند.

آبزیان شناخته‌شده‌تر عبارت‌اند از:

اره‌ماهی  – اسب دریایی -خارپوست دریایی -خوک آبی (سیل) -دلفین -ستاره دریایی -سفره ماهی -*سمندر آبی -شاه‌ماهی –شقایق دریایی-شیر دریایی -شیرماهی -عروس -ریایی -عنکبوت آبی -فک -فیل دریایی -قزل‌آلا -کوسه -گاودریایی -گراز دریایی -گربه دریایی -مارماهی -ماهی -ماهی آبنوس -ماهی آزاد -ماهی دهان پرورشی -ماهی -فید -ماهی کپور -مرجان دریایی -نهنگ -نهنگ آبی -نهنگ اسپرم -نهنگ پیلوت -نهنگ -اکستری -نهنگ رایت -نهنگ سفید -نهنگ عنبر -نهنگ قاتل -نهنگ گرینلند -نهنگ -وژپشت -نهنگ مینک -نهنگ کبود -هشت‌پا -وال -وال آبی -پلاتی پوس

 

مقایسه ( 0 مورد )