مقایسه کالاها در ای خرید بسیار آسان است ، از آنجاییکه ای خرید نظارت وسیعی بر کیفیت کالاهای اعلامی در سایت و انطباق شرایط اظهاری با کالای واقعی دارد همواره در تلاش بوده است با امکانات بسیار مجهز عکاسی خود از کالا ها بصورت واقعی عکاسی و آن را در دید خریداران قرار دهد لذا بازدید کنندگان محترم می توانند بدون دغدغه خاطر کالا های مشابه و حتی متفاوت ولی با عمکلرد های مختلف را باهم مقایسه کرده و به لیست خرید یا علاقمندی های خود اضافه نمایند